Naše pravidla

 

1) Zacházíme opatrně s vybavením třídy.

2) Používáme kouzelná slovíčka „prosím, děkuji, omlouvám se“.

3) Jsme na sebe hodní.

4) Dodržujeme pravidla školního řádu.

5) O slovo se hlásíme.

6) Posloucháme paní učitelku.

7) Respektujeme soukromí ostatních.