Program třídní schůzky ze dne 20. 9. 2018

Třídní schůzka V.A  20.9.2018

Zákonný zástupce byl seznámen se školním řádem, se ŠVP, pravidly hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků, se všeobecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s projevy šikany a záškoláctví, s prevencí rizikového chování, se zákazem ničení věcí a prostředí školy, s důsledky svévolného opuštění budovy školy, s povinností hlášení úrazů, s povinností omlouvání absencí, s pravidly chování a bezpečnosti zdraví ve školní jídelně, s problémem kyberšikany a telefonování od cizích lidí, o pohybu cizích osob po budově školy.             www.skola-chrast.net

Vize školy

Omluvenky

Vyzvedávání žáků – pouze osobně

Mobilní telefony

Nutnost hlášení změn v osobních datech (bydliště, pojišťovna, zdravotní stav žáka)

Mléko a ovoce do škol

Itinerář 2018/2019

konzultace 8.11.2018, 10.1.2019, 4.4.2019, 6.6.2019 -  učitel, rodič, žák;

Adventní jarmarkčtvrtek  29. 11. 2018

Velikonoční jarmark – úterý  16. 4. 2019  

Školní akademie – 26.6.2019 a 27.2019

prázdniny v ŽK

Ředitelské volno – 18.10.2018, 3.1.2019, 4.1.2019

Informace ze SRPŠ

Zajoch  - preventivní program

2.– 4.9.2019

cena 1990,- Kč + doprava

Exkurze do planetária Hradec Králové– 25.10.2018 – odjezd v 7,00 hodin, vstupné 60,- Kč + záloha na dopravu 100 Kč,-          160,- Kč nutno uhradit do 15.10.2018

Jak žijí děti na světě + Den české státnosti 22. 10. 2018 (pondělí) – placený program

Podpora výuky -  kykalova.skola-chrast.net orientace v učivu, informace pro rodiče

Logická olympiáda  - registrace provedena, probíhá v říjnu – ve škole

Kroužky – informace vyvěšeny ve třídě

Náboženství  - středa ve třídě 5.A v 14,20 – 15,10 hodin

Domácí úkoly – každý den

Čtení – čtenářský deník každé 1. pondělí v měsíci

Pracovní sešit – Čítanka pro 5.ročník – Taktik 85,- Kč

Scio – testování – dobrovolné, na jaře

Minisčítání – proběhne v říjnu v rámci výuky informatiky

Hravě žij zdravě - http://www.soutez.hravezijzdrave.cz/ - registrovat

Konzultace – středa 11,40 – 12,10 hodin